Onsdag offentliggjorde Coop Oppdal og Holtålen kommune planene rundt bygging av Coop Extra i Ålen sentrum.

Flere alternativer har vært oppe til vurdering, både Lidarende, Snoen, parkeringsplassen mellom Ålentorget og Samvirkelagsbygget og parkeringsplassen vest for Ålentorget har blitt sjekket ut, men skrinlagt av ulike årsaker.

I stedet har aktørene falt for forslaget om å rive dagens Ålentorg og erstatte dette med Coop Extra i første etasje og andre virksomheter i andre etasje.

Både Coop Oppdal og Holtålen kommune vil være eiere av det nye bygget.

I følge planene vil det nye bygget fremså slik.

På onsdagens informasjonsmøte ble det understreket at man i dag står midt inne i et mulighetsstudie, men at begge parter har som målsetning å bli enige om et nytt bygg.

Leietakere

Det er flere aktører som holder til i Ålentorget i dag som blir berørt av planene, blant annet det nye biblioteket og Kaffekråa i tillegg til en rekke mindre virksomheter.

Her jobbes det med å finne ulike løsninger og det som er mest sannsynlig for Kaffekråa, som driver både catering, kafe og restaurant, er at denne delen av bygget blir stående igjen når resten rives, for så å bli flyttet til de nye lokalene når dette er klart.

Ordfører Jan Arild Sivertsgård sier at Ålentorget ble satt opp i 1989 og begynner å nærme seg større utbedringer.

Selv om store deler av første etasje ble bygd opp igjen etter storflommen i 2011, så trenger mye av bygget vedlikehold i årene fremover.

Byggmix

Dagens Coopbygg i Ålen vil ikke bli revet. I stedet får Byggmix utvidet sitt gulvareal.

  • Hør intervju med ordfører Jan Arild Sivertsgård og administrerende direktør i Coop Oppdal, Andre Sørensen, her: