Den første hytta i Stugudal Fjellandsby er snart ferdig. Feltet er planlagt med drøyt 20 hytter, og nå er utbyggerne spent på responsen.

-Ja, det tok lang tid før vi endelig kom i gang. Nå skal den første hytta stå nøkkelferdig i løpet av mai. Nummer to har allerede fått støpt plate og får oppstart så snart snøen er borte.

Det sier Olaf Svelmo i selskapet Tydal Utbygging AS. Selskapet eies av Tydal Bygdeservice (2/3) og Aas Transport (1/3).

Grunneiere er Kristin og Jomar Grytbakk, som også driver Stugudal Camping.

Stugudal Fjellandsby ligger like sør for Stugusjøen, 50 meter ovafor Fv 705, bak Stugudal Camping, og strekker seg langs elva og opp mot Stugudal renseanlegg. Det er gangavstand til butikk og hotell, og med skiløypa rett gjennom feltet. Feltet blir tilknyttet kommunalt vann og avløp og har strøm. Alle husene får bilvei inn på tunet.

Hør intervju med Olaf Svelmo: