Til sammen 80 busser ble kontrollert i Midt-Norge. Alle bussjåførene hadde festet beltet.

- Vi er veldig fornøyde med at alle bussjåførene hadde festet beltet. De er viktige forbilder for passasjerene, og det at de over høyttaleranlegget minner alle ombord i bussen på å feste beltet, har veldig mye å si. Det er mange som trenger den påminnelsen, så det oppfordrer vi alle bussjåfører til å gjøre, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt.

I beltekontrollene denne gangen har vi bare sjekket beltebruken i klasse 3-busser. Det vil si langdistansebusser som ikke har ståplasser, men bare sitteplasser med setebelte til alle sine passasjerer.

- Vi har møtt 1114 busspassasjerer fordelt over Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i løpet av forrige uke og både passasjerer og sjåfører har vært positive til at vi kom ombord i bussene for å snakke om hvor viktig det er å feste beltet. Vi har nådd ut til mange med viktigheten av bilbelte i buss, sier Henden.

Fortsatt for mange som ikke fester beltet

Til sammen 942 passasjerer hadde festet bilbeltet, mens 172 passasjerer hadde ikke festet det. Det er ikke lett å kontrollere om busspassasjerene bruker bilbelte. I det kontrollørene kommer ombord i bussen, kan passasjerene rekke å ta på seg beltet før noen rekker å se det. Derfor har vi i denne kontrollen spurt passasjerene om de hadde på seg bilbeltet, og bedt dem være ærlige.

- Vi er positive til at så mange sier at de bruker bilbelte, så vi håper at de faktisk gjør det også når det ikke er kontroll. Samtidig så er det fortsatt altfor mange som ikke bruker bilbelte i buss, sier Henden.

Ingen fikk gebyrer i disse kontrollene, bare en påminnelse om hvor viktig det er å feste bilbeltet, både av hensyn til seg selv og til sine medpassasjerer.

Det var bare seks passasjerer under 15 år i bussene som ble kontrollert, og alle sa at de hadde festet bussbeltet før de ble stoppet i kontroll.

Bruk beltet også av hensyn til dine medpassasjerer

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få.

- Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Henden.

www.vegvesen.no/belteibuss kan du se hvor tung du blir i en trafikkulykke hvis du ikke bruker bilbeltet i bussen. Vi har gitt busselskapene plakater med en påminnelse om å feste beltet, som de har hengt opp i sine busser.