I kjølevannet av debatten rundt salg av Optimusaksjer så kommer Røros SV med innstilling til torsdagens kommunestyre om at Røros Kommune tilbyr å kjøpe Holtålen Kommunes 25% andel av aksjene i Optimus AS for 150.000,-

Beløpet dekkes over midler i fond etter salget av aksjer i Gauldal Bilag.

Også Røroslista har fremmet forslag om  at Røros kommune tilbyr å kjøpe opp Holtålens kommunes andel av aksjene i Optimus AS for kr 150.000. Samt at egenkapitalene til Optimus styrkes med 1 mill kr.

Beløpene dekkes av fond etter salget av aksjene i Gauldal Billag. Restbeløp på fondet ca kr 6,5 mill kr.

Ordfører Jan Håvard Refsethås sa til Nea Radio tirsdag morgen at kommunestyret i Holtålen har vedtatt å selge sine aksjer til Nordservice og ikke til Røros kommune: