Turgjengen er et tiltak organisert av Frivillisentralen i Selbu. Hver onsdag klokken 11.00 stiller de som har mulighet til det opp på eldresenteret og tar med seg de eldre som ønsker det ut på en lite tur.

Tiltaket har gitt enormt mye glede til de eldre på senteret, men de trenger sårt flere frivillige. Inger Marie Melby og Karin Siem er to frivillige og de kom for å fortelle oss hva dette handlet om.