I dag skal Statkraft og Tydal kommune ha beredskapsøvelse i Tydal. Alarmen kommer til å gå mellom 12 og 14, og det skal simuleres at det har skjedd en alvorlig ulykke ett sted i Tydal.

Et 30 talls personer er involvert i øvelsen. Media, Statkraft, kommunen, kriseteam, brann, ambulanse, norsk folkehjelp og andre er med i øvelsen. Kjell Halmøy er øvelsesleder i Statkraft: