Kommunestyret i Holtålen går inn for oppstart av et forprosjekt på fylkesvei 30 Støren - Røros der utbedringer av veien skal delvis finansieres ved bruk av bompenger.

Forprosjektet er kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner og Sør-Trøndelag Fylkeskommune dekker 50 prosent av dette, mens de tre involverte kommunene, Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros deler på den siste delen - 250.000 kroner på hver.

Vedtaket ble gjort mot en stemme - Arbeiderpartiets Anna Oftedal gikk imot rådmannens forslag blant annet fordi hun mener det er et alt for tynt befolkningsgrunnlag å dele bompengefinansiering på. Hun trakk også fram kollektivtilbudet som alt for dårlig - noe som ikke gir pendlere noe som helst valg:

Leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, hadde tatt turen Holtålen for å gi en orientering rundt prosjektet.

Torbjørn Wolden sa fra talerstolen at han måtte bite i det sure eplet og si ja til forprosjektet, men kunne ikke garantere for at det blir ja den dagen utbygging av vegen kommer opp.

Senterpartiets Heidi Greni sa at hun i utgangspunktet er veldig i mot bompenger, men skal det bli noen utbedring av veien så ser hun ingen annen utvei enn bompengefinansiering. Også hun var veldig tydelig på at det var forprosjektet hun nå sa ja til.

Karin Bjørkhaug var godt fornøyd med signalene fra lokalpolitikerne i Holtålen:

Hele debatten ser du lenger ned på siden

Her ser du debatten igjen: