Norges Skiforbund er under hardt press for tida, men har også tid for ettertanke og verdivurderinger. Derfor ble det også både heder og ære da Norges Skiforbund delte ut årets ildsjelpriser under høstmøtet lørdag.

Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, delte blant annet ut ildsjelpriser til Kirsten Olava Hofstad (Tydal IL) og Alf Roar Slind (Vikvarvet IL).

-Kirsten Olava Hofstad er med sitt rolige og lune vesen og sin evne til å motivere personer og miljøet rundt seg opptatt av å føre dugnadsånden og frivillighetstanken videre, sa langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, om Kikka fra Tydal.

Kirsten Olava Hofstad har foruten mange lokale verv vært styremedlem i Sør-Trøndelag Skikrets og styringsgruppa for Team Trøndelag.

-Alf Roar Slind har hatt mange verv og oppgaver i Vikvarvet IL, har vært leder av skikretsens største turrenn, Rensfjellrennet, og hans lederegenskaper har vært nødvendig i dette samarbeidsprosjektet mellom Vikvarvet IL og Støren Sportsklubb, sa Skogstad. Alf Roar Slind har gjennom mange år vært TD lokalt i Sør-Trøndelag.

Nea Radio gratulerer begge to!