I helga kommer skilandslagets smørebuss til storhelga i Hovet i Ålen.

Banksjef Eivind Langseth i Sparebank 1 SMN har bidratt til å få smørebussen til Hovet, og det er flere grunner til det, sier Langseth: