Kort oppsummert

  • Et nytt utviklingsprogram starter i UFO-jakten i Hessdalen, ledet av Fred Pallesen.

  • Erling P Strand, som startet Prosjekt Hessdalen på 80-tallet, har blitt pensjonist, og gir over lederstillingen til Pallesen, men fortsetter som styreleder.

  • Interesserte inviteres nå til å lære seg programmering og på den måten aktivt delta i prosjektet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Mye av forskningen rundt de mystiske lysene i Hessdalen, er organisert i Prosjekt Hessdalen.

Nå starter et nytt utviklingsprogram i UFO-jakten i Hessdalen. Dette skal ledes av Fred Pallesen.

Det sier Erling P Strand, som startet prosjektet tidlig på 80-tallet.

Da var han lektor ved Høyskolen i Østfold, og tok prosjektet inn i undervisningen.

Fra Science Camp i hessdalsfjellene

I mange år ble det arrangert Science Camp i regi Høyskolen i Østfold - for elever i både videregående skole og høyskole. Det ble faktisk etablert et høyskolestudium i feltarbeid, som et resultat av denne satsingen.

Prosjekt Hessdalen har flere ganger hatt besøk fra forskere fra inn- og utland. Fra NASA og radioastronomisenteret i Bologna i Italia for å nevne noen.

Forskningsstasjonen på Skarvan

I 2018 ble basestasjonen på fjelltoppen Skarvan satt opp.

Her kan forskere tilbringe lengre tid året rundt med perfekt utsyn over områdene der lysfenomenet har blitt observert mange ganger. Bygget er på 35 kvadratmeter og ligger på 1000 meters høyde.

Fra Science Camp

Nå starter neste fase av prosjektet.

Strand gir seg som leder og overlater denne jobben til Fred Pallesen, men fortsetter som styreleder.

Interesserte blir nå invitert til å lære seg programmering og på den måten aktivt delta i prosjektet.

Strand har det siste året gått over i pensjonistenes rekker, men kommer ikke til å nyte sitt otium i godstolen hjemme i Sarpborg.

Han innrømmer nemlig at han nå kan jobbe enda mer med prosjektet og ikke minst realisere bokplanene om ufomysteriet i Hessdalen.

Hør intervju her: