Eirik Budde Erichsen er fellingsleder i Statens Naturoppsyn Foto: Hroar Wold Nordhaug

Funn av kadaver

Mandag denne uka ble det gitt fellingstillatelse på en ulv som så langt har drept ni sauer og lam. - Bakgrunn for vedtaket er at sau er funnet drept og skadene viser at det er Ulv, sier Eirik Budde Erichsen. Erichsen er Fellingsleder i Statens Naturoppsyn og følger jakten tett.

Hør intervju med Fellingsleder Eirik Budde Erichsen nederst i saken

Utfordrende

Han sier at det er utfordrende å jakte ulv på barmark . Jaktlaget som ledes av Jan Arne Berdal bruker hunder og viltkamera. Erichsen sier til Nea Radio at jaktlaget er avhengig av å få ett godt utgangspunkt for å lykkes med jakta. Det er tatt prøver av kadaverene men det er ennå ikke kommet resultater av disse analysene, som kan si noe om hva slags ulv det dreier seg om.

Tjue i døgnet

-Det er veldig varierende hvor mange sau som blir skadd eller drept, men en ulv kan skade eller drepe opptil tjue i døgnet, sier Erichsen. Ulven er blitt oppservert både 17. og 24.juni på viltkamera.