– Lønnsoppgjøret for undervisningsstillinger i skolen, som først og fremst er langtidsutdannet, fikk ikke sin relative andel i 2022, og fikk ingenting av tilleggene i 2023, forteller Rønning-Aaby

Faktisk. no har sett på tallene:

“– Det viktigste som skiller KS og Utdanningsforbundet sine tall, er blant annet hvem som regnes som lærere, hvem som er omfattet av statistikken og hvilke grupper man sammenligner lærerne med”

Hvem fikk fordelingen? - Først og fremst helsegrupper som ble prioritert i 2022 med økte tillegg for turnusarbeidstakere, og dermed ble lærerne i 2022 nedprioritert.

Hvem er de ufaglærte?

Et av punktene i streiken handler om langtidsutdannede og de ufaglærte; men hvem er de ufaglærte? – Studenter og hvermansen som går i stillinger uten lærerutdanning. Litt over halvparten av disse har allmenfag fra videregående og færre enn halvparten har ikke pedagogikk.

Forhandlingsleder Unio Klemet Rønning-Aaby. Foto: Unio: Helene Moe Slinning

Hvor mange ufaglærte finnes?

Nea Radio har gravd i databasen Utdanningsdirektoratets GSI(Grunnskolens Informasjonssystem, og der viser tallene at det på landsbasis jobber 70.068 lærere på 1. til 10. trinn, hvorav 6092 underviser i Trøndelag.

Av disse oppfyller hele 66.270 kompetansekravet, altså de er fullt ut riktig utdannet. I Trøndelag er det 5879 fullkompetente.

Ser vi på raden "Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2, kan landet skilte med 3685 personer.

I Trøndelag, hvor nær 10 prosent landets streikende lærere, handler det om 201 ufaglærte.

For mange lærere

Tall fra Statistisk Sentralbyrå, som Adresseavisen la fram før helga viser at det blir for mange utdannede lærere 2030 mot det forventede behovet. SSB venter at vi kommer til å trenge 151.174 utdannede lærere, mens det ligger an til utdannet 202.108, rett over 50.000 flere enn det trengs.

Klemet Rønning-Aaby forteller at KS snakker i mot seg selv når de sier det ikke er lærermangel, men samtidig går til retten for å bevise det motsatte: – KS har vært i høyesterett og argumentert for midlertidig tilsetting i en kommune hvor de ikke får kvalifiserte lærere, men sier nå at det ikke er rekrutteringsproblemer.

Tilsvar

KS vil ikke stille til intervju, men sier vi direktør for utdanning, Kristin Holm Jensen skriver dette i en e-post om de ufaglærte:

"Opplæringsloven med forskrifter fastslår at lærerutdanning er hovedveien til skolen, men lovverket åpner også for at de som har tilsvarende pedagogisk kompetanse kan ansettes som lærere. 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller opplæringslovens kompetansekrav. Om lag 4 prosent er reelt ufaglærte, og det er utfordring vi må løse sammen med Utdanningsforbundet og regjeringen.

Om saken som endte i høyesterett skriver Holm Jense følgende:

KS har aldri hevdet at det ikke er rekrutteringsutfordringer for lærere i enkelte kommuner. Enkelte skoler vil av og til ha behov for å benytte den adgangen opplæringsloven gir til midlertidig ansettelse når det ikke er søkere som fyller kompetansekravet for fast tilsetting som lærer. Saken i Høyesterett gjaldt spørsmål om en midlertidig ansatt lærer som ikke fyller kompetansekravet for tilsetting, har rett til å bli fast ansatt når den midlertidige ansettelsen har vart over tre år. Her er både Utdanningsforbundet og KS enige om at det er viktig at en lærerstilling ikke blokkeres gjennom at en midlertidig ansatt som ikke fyller kompetansekravet skal få fast ansettelse.»

Hør intervjuet her: