I forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet så ble det fredag klart at regjeringen skal bruke penger til å etablere 15 nye passkontor i Norge.

Røros og Verdal er to av stedene som nå får tilbake denne tjenesten.

Verdal mistet denne tjenesten i 2018 og innbyggerne har vært nødt til å reise til Stjørdal eller Steinkjer for passtjenester..

Ved Røros Politistasjon ble passfunksjonen lagt ned 1. mars 2020 og innbyggerne i regionen har siden da måtte dra til Tynset eller Heimdal for å fått utstedt pass.

– Fra politisk hold er det blitt jobbet fra mange partier for å få dette tilbake igjen, og nå har vi fått gjennomslag for det, sier ordfører Isak Veierud Bush.

Han legger til at innbyggerne i distriktet med dette får tilbake en tjeneste mange har brukt mye tid og resurser på.

Hør intervju her: