Etter lang debatt ble det flertall i formannskapet for å gi Bergstadens hotell og Vertshuset lov til å selge alkohol til klokken 02 i ukedagene under Rørosmartnan. Stemmefordelingen var fire mot tre. Formannskapet avslo søknaden om utvidet skjenketid på søndag og mandag. Det skriver Rørosnytt.

Rådmannens innstilling var basert på de skjenkepolitiske retningslinjene politikerne vedtok i "Ruspolitisk plan" for ett år siden, og politiets uttalelse om at det ikke er en ønsket utvikling med økende tilgang på alkohol i sentrum.

Formannskapet la mest vekt på den store betydningen skjenking har for utelivsbedriftene i Røros, og at utvidet skjenketid har vært vanlig praksis de siste årene, ifølge avisa.

Om det blir utvidet skjenketid blir endelig avgjort i kommunestyret neste torsdag.