Pressemelding fra Selbu kommune:

Selbu legekontor

Henvendelser knyttet til Korona-viruset forventes å øke i tiden fremover, og med virkning fra i dag har Selbu legekontor valgt å gjøre noen endringer i driften. Legekontoret må prioritere personer med alvorlige og kroniske helseplager, og personer med mindre alvorlige helseplager vil kunne oppleve å ikke få tilbud om konsultasjoner på legekontoret. De som allerede har satt seg opp på avtaler, vil også kunne oppleve å bli oppringt fra legekontoret med beskjed om at avtalene vil bli utsatt på ubestemt tid. Det er heller ikke ønskelig at personer med luftveisinfeksjoner møter på legekontoret. Personer som er usikre på egen helsesituasjon bes derfor om å kontakte legekontoret for å få drøftet situasjonen på telefon, slik at man sammen kan vurdere både alvorlighetsgrad og aktuelle tiltak. Legekontoret vil prioritere økt tilgjengelighet på telefon i tiden fremover.

Selbu helsestasjon

Selbu helsestasjon avlyser alle gruppe-konsultasjoner fra i dag. Dette gjelder gruppe ved fire måneder og 18 måneder. Individuelle konsultasjoner gjennomføres som normalt. Men for å redusere koronasmitte, og beskytte de mest sårbare barn og unge, innføres noen restriksjoner. Det er ikke anledning til å ta med søsken eller andre familiemedlemmer til helsestasjonen, og vi ber om at personer med symptomer på forkjølelse ikke kommer hit. Dette gjelder selvsagt gravide, partnere, foreldre/foresatte og barn.

Åpen helsestasjon på fredager blir stengt inntil videre. Ved behov for å veie barnet, eller ved spørsmål, ta kontakt med helsestasjonen pr. telefon 73816822.

Jordmortjenesten opprettholder alle ordinære kontroller. Gravide som har spørsmål, kan ta kontakt med jordmor på telefon. Fra fredag 13.03. er det mulig å ringe jordmor hver dag fra mandag til fredag, mellom kl. 08.00-16.00 på telefon 48867248. Jordmor vil ringe tilbake etter hvert som hun har anledning.