I dag, søndag, publiserte Stjørdal kommune en stillingsannonse med utlysning etter helsepersonell for midlertidig ansettelse etter behov i Stjørdal kommune. Blir dette en langvarig pandemi, ser kommunen at behovet for økt tilgang på helsepersonell kan bli trengende.

Her er annonsen – som også finnes på kommunens hjemmeside:

Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss!

Ved en langvarig pandemi vil det bli midlertidig behov for helsepersonell for å håndtere de ekstraordinære utfordringene i helse- og omsorgstjenesten.

Vi er interessert i å komme i kontakt med deg som har mulighet til å arbeide ekstra i en midlertidig periode.

Registrer din interesse ved å fremme en kortfattet søknad med relevante CV-opplysninger, så tar vi kontakt med aktuelle søkere når behovet oppstår.

Vi kommer til å benytte vår interne kapasitet optimalt i tiden framover, vi ønsker derfor kandidater som ikke har et tilsettingsforhold i Stjørdal kommune i dag.

Registrer din interesse her