Selbu Sparebank

Kjære kunde i Selbu Sparebank!

Du skal vite at i disse koronatider tenker vi spesielt mye på våre kunder, og de økonomiske konsekvensene det får for den enkelte som en følge av myndighetenes sterke tiltak for å bekjempe spredning av viruset.

Som bank er vi en viktig samfunnsaktør som etter beste evne skal bidra innenfor de rammer vi har disponible.

Våre kjerneverdier er ekte, tilgjengelig og framoverlent, noe som vi streber å etterleve i hverdagen og spesielt nå i disse dager.

Vi har iverksatt tiltak, som å stenge dørene, men vi er fortsatt på jobb og tilgjengelig for våre kunder.

Våre kompetente rådgivere kan fortsatt kontaktes pr. telefon eller mail dersom du har behov for en prat eller har spørsmål.

Vi ønsker å bidra til å finne gode og fleksible løsninger hvis en krevende situasjon skulle oppstå. Vi kan bidra med refinansiering, avdragsfrihet, utsettelser, spareråd, forsikringsspørsmål og øvrig kompetanse for å hjelpe deg gjennom tiden vi nå er inne i.

Ta kontakt med din rådgiver i Selbu Sparebank hvis du har spørsmål.