Fylkesmannen i Trøndelag har i dag snakket med Os, Røros og Holtålen kommuner om praksisen med å gi dispensasjon til å kjøre til egen hytte, selv om det finnes leiekjørere i kommunen.

Praksisen i alle tre kommuner har i mange år vært at hytteeiere har fått dispensasjon for å kjøre til egen hytte når avstand fra brøytet vei er over 2,5 km.

I følge fylkesmannens tolkning er denne praksisen i strid med gjeldende regelverk. Fylkesmannen hevder at når det finnes leiekjørere, så kan det ikke gis dispensasjon.

Videre reageres det spesielt skarpt på at det heller ikke er krav om kjørebok i Røros og Holtålen, noe som betyr at vedtakene ikke er kontrollerbare.

Mange vedtak må omgjøres

Dette betyr rett og slett at i alle fall Røros og Holtålen risikerer omgjøring av alle vedtak om dispensasjoner gitt etter forskrift om motorferdsel i utmark.

For Holtålen er det i så fall snakk om 380 vedtak denne vinteren, mens tallene for Røros er 120 og Os 50.

Når det gjelder Os, er det mer usikkert da det her er snakk om en annen fylkesmann og at det her er krav om kjørebok.

Os og Røros har også egne lokale forskrifter, noe Holtålen ikke har.

Mange år

Kommunaldirektør i Holtålen, Marius Jermstad, syns det er noe merkelig at Fylkesmannen nå begynner å henge seg opp i en praksis som har eksistert i 20 - 30 år, samtidig som loven om motorferdsel i utmark er oppe til vurdering.

Han har rett og slett ikke peiling på hvorfor dette dukker opp nå.

Hør intervju med Jermstad her: