– Det er ingen tvil om at det er høye vannføringer, men vi forventer ingen ting dramatisk, sier vakthavende hydrolog ved NVE, Knut Olav Aamodt. Også i Nea-vassdraget ser det trygt ut.

– Jeg tror nok vi kan si med sikkerhet at alle vannføringer ut i Selbusjøen vil holde seg innenfor det vi regner for normalt. Han anbefaler folk å følge med på flomvarling for å ha oversikt.

Saken fortsetter under lydfila:

Mindre arealer

Aamodt forklarer det at flomfaren er mindre enn først antatt med at det har vært mye nedbør, og at dette har hjulpet for å unngå de helt store vannføringene.

– Etter hvert blir det snøsmelting i mindre arealer og dermed forventer vi ikke de helt store oversvømmelsene, sier Aamodt. Også lengre nord kan man vente mye vann, men det kommer senere.

– I Namsen blir det høy vannføring, men også her må vi helt ut i slutten av mai før vi muligens kommer opp i middelflomnivå. Flom på middelnivå fører vanligvis ikke mye skade med seg.

Han sier likevel at dersom det skjer en dramatisk utvikling i været, om det blir svært mye varmere, så kan snøsmeltingen ta enda mer fart.

– Men dette er ikke noe vi forventer per i dag.

Slik så Ålentorget - eller Ålen Senter som det het da, ut da vannet stod som høyest under flommen i 2011. Det hvite midt på bildet, er en kassebil som ligger og dupper i vannet. Foto: Per Magne Moan

For tett på vassdrag

I Oppdal har det ofte hendt at elva Driva går over sine bredder og at dette har ført til dramatiske tilstander på campingplasser og lignende.

– Dette skyldes at man gjerne legger campingplasser veldig tett på vassdrag, noe som fører til at en blir svært utsatt, sier Aamodt. Og også i år er det grunn til å passe på.

– Dersom du har gjenstander like ved vassdrag så bør en holde et øye med forholdene for å holde deg på den sikre siden.

Underholdning?

Vær og vind får mye oppmerksomhet i mediene. Har klimaet blitt underholdning?

– For oss som jobber med dette, så er det fint at folk tar interesse i det som skjer. Det er med på å sikre at folk er trygge. Og når vi går ut med flomvarsler, slik vi har gjort i år, så må vi forvente at media vier oss oppmerksomhet, avslutter Knut Ola Aamodt.