- Fjellandbruket sitter på store og unike ressurser for produksjon av grovfôr. Dette må utnyttes bedre og det bør være mulig å få til en lønnsom produksjon.

Det sier landbrukssjef i Tydal, Berit Bugten Østbyhaug. Hun er også leder for arbeidsgruppa for prosjektet Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal. Mandag ble det arrangert en årskonferanse på Røros med fokus på fjellandbruket. Målet er å spre optimisme og kunnskap om landbruket i hele fjellregionen.

Prosjektets hovedmål er å vise mulighetene for et lønnsomt bærekraftig landbruk, sier Berit Bugten Østbyhaug: