Mandag gjorde foreninga Bygdapreg jobben de har til hensikt å gjøre i følge mandatet - å sette sitt preg på Ålen. Dette gjorde de ved å henge opp bannere på telefonstolper i sentrum.

I flere år har foreninga hengt opp norske flagg på samme sted, men nå er disse byttet ut med

bannere med motiv som foreningas egen Jon Østeng Hov har tatt.

David Engan sier at de ikke bøyer av for de kritiske røstene enkelte har kommet med, blant annet i Ordet Fritt i Arbeidets Rett om at det ikke passer seg med flagget hengende på alle stolper hele sommeren. Han sier at Bygdapreg gjør dette for en forandring og av egen fri vilje.

Bygdapreg har investert omlag 50.000 kroner på de 16 bannerne som nå er satt opp. Med seg til oppsetting, og nedrigging igjen til høsten, har de fått Gauldal Energi.

Foreninga henter sine inntekter gjennom ulike arrangement og salg av Ålenkalenderen er den viktigste inntektskilden. Alt av overskudd skal på en eller annen måte gå tilbake til bygda.