– Vi starter opplæringen som planlagt og hvis vi ser at det ikke går overfor forsvarlig drift av sykehuset, forsvarlig helsehjelp og forsvarlig arbeidsmiljø, så må vi stoppe opplæringen av personell i Helseplattformen, sier John Olav Berdahl som er foretakstillitsvalgt i Fagforbundet for St Olavs hospital og som sitter i styret som ansatterepresentant.

Hvis det skjer vil det mest sannsynlig si at man ikke rekker å ta i bruk det nye pasientjournalsystemet den 30. april som den første brukeren i Midt-Norge.

Mye som skjer

Sykehuset utsatte før jul cirka 600 operasjoner som det er planlagt at man skal ta igjen i den kommende perioden. Samtidig har man et sykefravær på 12 prosent og skal daglig sende 400 personer til opplæring i Helseplattformen. Det vil si at rundt 1700 personer hver dag vil være borte fra St Olavs av en arbeidsstyrke på 10 000.

– Alt dette som skjer nå krever at vi har folk på arbeid, fortsetter Berdahl.

Likevel så har man et press om å komme i mål. Berdahl sier at hvis man ikke følger planen så får det økonomiske konsekvenser.

– Innføringen av Helseplattformen må gå sin gang. Hvis ikke så får det konsekvenser. Det er økonomiske konsekvenser av å utsette, det får følger for personell her på huset og for planer som er lagt, sier Berdahl.

Helseplattformen sier at det ikke er kontraktsfestet økonomisk kompensasjon til EPIC hvis de ikke holder avtalt fremdrift for innføringen. – Nei, det er ikke riktig. Kontrakten fastsetter forpliktelser for begge parter til å sørge for at løsningen er ferdig testet og godkjent før den tas i bruk, sier administrerende direktør for Helseplattformen Torbjørg Vanvik til Nea Radio.

Ikke ferdig til bruk

Som ikke personellsituasjonen er utfordrende nok i seg selv, så er ikke Helseplattformen enda ferdig til bruk heller. – Helseplattformen er ikke helt ferdigsnekret for at den skal være funksjonell. Det er kritiske mangler som gjør at informasjonen ikke vil følge pasienten. Det må på plass, sier Berdahl. I følge Berdahl så har Helseplattformen sagt at dette være på plass til den syvende mars. Det er datoen som gir St Olavs tiden de trenger til å lære opp alle brukerne før hele systemet tas i bruk den 30. april.

Stiller spørsmål ved forsvarligheten

Foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Overlegeforeningen ved sykehuset: Stiller spørsmål ved forsvarligheten. Foto: Privat.

– Det er mye i Helseplattformen som må rettes opp og det er kort tid igjen til den syvende mars, men vi får håpe at det meste er ordnet til da slik at løsningen blir forsvarlig. Samtidig må dette skje på en slik måte at det ikke går ut over ansatte eller helsehjelpen, sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Overlegeforeningen ved sykehuset.

Hun sier at det er en utfordrende situasjon men at de kan klare det så lenge som sykefraværet ikke blir for høyt. – Det er veldig mye som skjer nå og det vil være veldig krevende. For å klare dette må man holde sykefraværet sånn noenlunde nede samtidig som man har en pandemi og innføring og opplæring i Helseplattformen, sier hun.

Opp til ledelsen av St Olavs

Administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik sier at det er ledelsen ved St Olavs som til enhver tid vurderer om det er forsvarlig å gjennomføre opplæringen av Helseplattformen ved sykehuset.

– Det er viktig å huske på at Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjenesten. Vi har i fellesskap kommet svært langt i bygging av løsningen selv om pandemien har gjort det krevende for alle aktører, og vi jobber intenst med å få på plass det som gjenstår for å kunne ta den i bruk. Vurdering av om løsningen er klar gjøres etter omfattende testing. Den skal først godkjennes av styrende organer både i Helse Midt-Norge, St.Olavs hospital og Trondheim kommune, og det er ledelsen ved St.Olavs som vurderer kapasiteten ved sykehuset, sier hun.

Hør intervjuet med John Olav Berdahl her:

Hør intervjuet med Vivi Bakkeheim her: