- Norske mobilkunder betaler med andre ord fortsatt «mest for minst». Regjeringa vil legge til rette for gode og rimelige mobil- og bredbåndstjenester i hele landet. Velfungerende konkurranse og valgfrihet er en forutsetning for dette. Rapportene vi har fått, viser at det er viktig å nå målet om tre fullverdige mobilnett i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Mobil- og bredbåndspriser

Kommunal- og distriktsdepartementet har bestilt to nye rapporter om norske mobil- og bredbåndspriser, utarbeidet av konsulentselskapet Tefficient. Den ene rapporten sammenlikner norske mobilinntekter, bruk av mobildata og mobilpriser med andre nordiske land.

Den andre rapporten ser på priser i Norge for fast bredbånd i en nordisk sammenheng og kartlegger også forskjeller i bredbåndspriser mellom ulike teknologier og mellom kommuner i Norge. Begge rapportene er oppdateringer av tilsvarende rapporter departementet fikk utarbeidet i 2020.

Vi betaler to til fem ganger mer

I rapporten "Assessment of Norwegian mobile revenues in a Nordic context - 2022", konkluderes det med at norske sluttbrukere betaler i gjennomsnitt to til fem ganger mer per gigabyte data sammenliknet med svenske, danske og finske sluttbrukere, etter at ulikheter i kjøpekraft er hensyntatt. Norge har fortsatt den klart laveste mobildatabruken i Norden, men etter tre år med den laveste vekstraten, var den norske veksten i databruk første halvår 2021 nesten like høy som i Sverige, og mye raskere enn i Finland.

Også dyrere fiber

Rapporten "Assessment of Norwegian fixed broadband pricing in a Nordic context - 2022" viser at de norske abonnementsprisene for fiberbredbånd i de fleste tilfellene ligger høyere enn prisene i de andre nordiske landene, også når prisene kjøpekraftsjusteres. Rapporten slår samtidig fast at prisen for etablering av ny fiberforbindelse er lav i Norge, sammenliknet med Sverige og Finland, mens tilsvarende priser i Danmark er enda lavere enn i Norge.

Og dyrere trådløst bredbånd

Rapporten viser også at prisene for fast trådløst bredbånd i Norge er høyere enn prisene for fiberbredbånd, selv om fiberbredbånd kan gi høyere hastigheter og ikke har begrensinger i datamengde slik fast trådløst bredbånd har. Rapporten sammenlikner også priser for fiberbredbånd (100 Mbit/s eller mer) mellom kommuner i Norge. Den laveste prisen er 449 kroner per måned, mens den høyeste er 819 kroner per måned, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i ei pressemelding.

BEDRE DEKNING: Ny mobilmast ved Øyungen I Holtålen. Foto: Ola Dragmyrhaug