Trøndelag Politidistrikt

Dette skal ha skjedd i krysset mellom Industriveien og Sivert Thonstads vei på Heimdal, mellom kl. 15.00 og 16.00, torsdag 12. november.

Politiet etterforsker saken bredt, med høy prioritet, og foretar i dag en rundspørring i området.

Om noen har opplysninger i saken, bes disse kontaktet politiet via vår nettside tips.politiet.no/trøndelag eller på vår tipstelefon 7348 9400.