Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

- Jeg er glad for at forhandlingene nå er i mål, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. En nordisk samekonvensjon er et felles nordisk og samisk prosjekt.

- Nå ligger alt til rette for at vi vil få et felles rettslig rammeverk for Norge, Sverige og Finland, sier Sanner.

Les forslaget til nordisk samekonvensjon.