Røros videregående skole inviterte Norbit til å komme på skolebesøk for å fortelle om bedriften og gi et lite innblikk i hva de driver med. Dette for å skape en forståelse av hvilke muligheter som kan finnes i lokalsamfunnet for ungdommene etter endt utdanning.

Viktig rekrutteringsarbeid

Mangel på arbeidskraft med relevant fagkompetanse for mekanisk industri vil i de nærmeste årene bli forsterket både grunnet økende aldersavgang og sviktende interesse fra ungdommenes side. Arbeidet med å sikre rekruttering fra ungdomskullene er derfor svært viktig for å opprettholde kontinuitet innen industrien.

Behov for samarbeid

- Vi ser et behov for samarbeid mellom industri og skole. Det er en sakte, men glidende overgang mellom de, og det er et behov for å informere om hvilke muligheter som finnes lokalt. Hele industrien, ikke bare lokalt, men hele landet vil trenge kompetanse i årene som kommer, sier Roar Sundt ved Norbit Røros.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BEDRIFTSBESØK; Roar Sundt hos Norbit holder foredrag på Røros videregående skole.

Industriens behov for kompetanse

Et møte mellom industri og skole er viktig for å skape gode relasjoner ved at man blir kjent med hverandre, og gir ungdommene informasjon om industriens behov for kompetanse. Forhåpentligvis så vil dette igjen kan bidra til at ungdommer velger høyere utdannelse innenfor fagfeltet, og det spennende arbeidet som ligger innenfor både lokalt, men også nasjonal industri.

Næringslivet som innfallsport

- For skolen er det viktig å få frem de gode ressursene vi har i området. Det å vise frem næringslivet er en god innfallsport for å få pensum til å bli relevant for elevene. Vi ser at elevene blir mer engasjert når det kommer besøk og de følger mer med på det som blir fortalt, forteller Janne Mari Røros, lektor realfag ved Røros Videregående skole.

Motivere til utdannelse

Ikke alle ungdommer som vokser opp i lokalsamfunnet vet hvilke muligheter som ligger i de etablerte bedriftene. Røros er tuftet på industri, og har flere spennende og verdensledende bedrifter. Disse vil i årene trenge kompetanse for produktivitet og omstillingsevne for fortsatt å være med i utviklingen. Hyppige teknologiskifter muliggjør produktutvikling, effektivisering og nye forretningsmodeller, men det gjør også at kompetanse blir ferskvare. Det er derfor viktig å motivere flere for en karriere og utdannelse innen industrien.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BEDRIFTSBESØK; Roar Sundt hos Norbit holder foredrag på Røros videregående skole.

Spennende jobbmuligheter

- Alle lokalsamfunn trenger at folk ønsker å bo der og da må det også finnes gode og spennende jobber for de som ønsker å komme tilbake til sin hjemkommune etter endt utdanning. Norbit er en ganske hemmelig bedrift og dette var et bidrag til å informere om hvilken type bedrift dette er og ikke minst til å fortelle litt om hvilken type kompetanse bedriften trenger. På Røros er videregående skole det høyeste utdanningsnivået og da er det viktig å informere om mulighetene for hva som er av arbeidsmuligheter her på Røros, når de drar ut for å søke høyere utdanning, sier Sundt.

Sikre verdiskapning og konkurransekraft

Kompetansebehovsutvalget har pekt på flere utfordringer som Norge vil stå ovenfor de neste årene. Skal man sikre verdiskaping og konkurransekraft, trenger man å videreutvikle kompetansen i bedriftene. Det trengs flere ingeniører og operatører som er interessert i å lære seg ny teknologi. Fra Norbit startet på 80-tallet med manuell montering med pinsett, monterer de i dag nesten 2 millioner små komponenter hver dag. Da trengs det god kompetanse på fabrikkprosessen for å få driften til å fungere optimalt og effektivt.

- Vi bygger jo opp kompetansen internt over tid, men utfordringen er å få ny rekruttering med kompetanse på industri og det spesielle fagfeltet vi har på bedriften innenfor for eksempel elektroproduksjon, forteller Roar Sundt ved Norbit avdeling Røros.