Nettstedet varsom.no har satt nivået for varsel om jord- og flomskredfare  til gult for Trøndelag. Dette skyldes mye regn og snøsmelting.

Det ventes opp mot 30 mm regn i løpet av søndag. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales, heter det i varslet fra nettstedet.

Varselet gjelder også for Holtålen, Tydal og Selbu kommuner. Det er kun Røros og Oppdal som ikke har havnet på gult nivå av kommunene i Sør Trøndelag.

Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket og målet er å være en kilde til varsling av naturfarer i Norge.  Det opereres med fire nivåer som har fått hver sin farge, grønt, gult, orange og rødt.