Rørosrådmann Bernt Tennstrand skal bidra til at rutinene ved henvendelser til kommunen blir bedre kjent internt i organisasjonen og blant kommunens innbyggere.

Det vedtok kontrollutvalget i Røros tirsdag.

Bakgrunnen for saken er at kontrollutvalget i Røros ønsket en orientering fra administrasjonen om kommunens rutiner ved henvendelser og saksbehandling.

- Jeg får stadig henvendelser fra folk på gata som har kontaktet kommunen som ikke har fått svar, sa leder i kontrollutvalget, Ole Jørgen Kjellmark:

På møtet kom det også fram at det er vanskelig å finne fram på kommunens nettside. Assisterende rådmann Kjersti Forbord Jensås opplyste at kommunen arbeider med nye og bedre løsninger som skal på plass i løpet av året.

Det kom også fram at e-post-henvendelser til kommunen skal gjøres på adressen postmottak@roros.kommune.no