Med en 128. plass på kommunebarometeret så er Robekkommunen Holtålen best av "våre" kommuner. Det er Kommunal Rapport som hvert år presenterer kommunebarometeret der alle kommunene i landet er rangert innen områder som grunnskole, barnevern, kultur og økonomi.

Tallene hentes i hovedsak fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås sier at kommunen har rast litt på lista i forhold til tidligere års plasseringer og at det i hovedsdak skyldes den økonomiske situasjonen: