Merethe Storødegård (55) er ansatt som ny leder for Nav Værnes, og hun slutter dermed i stillingen som regiondirektør for NHO Trøndelag.

Storødegård begynner i den nye jobben fra nyttår, skriver Bladet.no

- Jeg har alltid hatt stor interesse for arbeids- og samfunnsliv. Nå får jeg jobbe med hovedinteressene fra en ny side, sier hun til avisa. Det var 43 søkere til jobben.

Storødegård har vært NHOs ansikt utad i 12 år. Hun har vært bosatt i Stjørdal, hatt kontorsted i Trondheim og har stadig vært på farten i hele Trøndelag. Hun har også bakgrunn som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Stjørdal og som fylkespolitiker.

Når Merethe Storødegård forlater NHO ved årsskiftet, blir Jon Uthus konstituert som regiondirektør i NHO.