FOTO: Tollvesenet

Vedkommende som ble pågrepet for smugling av 454 liter brennevin på Vauldalen natt til onsdag denne uka blir i dag fremstilt for Sør-Trøndelag tingrett for pådømmelse.

Siktede, en litauisk mann i 30-åra, har erkjent forholdet og har samtykket i tilståelsesdom.

Siktede ble pågrepet av politiet på Røros etter at Tollvesenet først hadde en observasjon på bilen i Røros sentrum. Siktede innrømmet å ha innført 454 liter brennevin, som medfører en avgiftsunndragelse på ca kr 186.000.-

Påtalemyndighetens påstand i saken er 45 dager ubetinget fengsel og inndraging av brennevinet

Parallellt med straffesaken vil politiet opprette en utlendingssak med mål å få utvist vedkommende fra landet så snart dommen er effektuert.

Politiet mener det er svært viktig å få pådømt denne type saker raskt, spesielt med tanke på at det er store muligheter for at gjerningspersonen vil unndra seg straffeforfølgning dersom vedkommende slippes etter avhør.