Tirsdag kveld var det folkemøte i Brekken der rådmannens forslag om å legge ned skolene i Brekken og Glåmos var det store samtaleemnet. Flere lokalpolitikere sammen med sentrale personer fra administrasjonen, med ordfører og rådmann i spissen, var møtt opp sammen med rundt 100 av bygdas innbyggere.

Høyres Ole Jørgen Kjellmark var en av lokalpolitikerne som brukte tirsdagskvelden på folkemøtet:

Signy Thorvoll er tidligere lærer ved Brekken skole. Hun bor også i bygda og er lokalpolitiker for Senterpartiet. Hun mener bygdefolket nå er leie av å hele tida måtte ta stilling til trusselen om å legge ned skolen når kommunen skal spare penger: