Ved utgangen av mai er det like under 4 000 helt ledige i Sør-Trøndelag. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en økning i ledigheten på 16 prosent fra samme tid i fjor.

Selv om ledigheten har økt noe i fylket, ligger Sør-Trøndelag fortsatt godt under gjennomsnittet for landet som er på 2,7 prosent. For landet som helhet er økningen i ledighet på 11 prosent. I samme periode har antall personer på arbeidsmarkedstiltak i Sør-Trøndelag gått ned med 16 prosent eller 107 personer. Andelen personer på arbeidsmarkedstiltak utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken.

Optimistiske bedrifter i NAVs bedriftsundersøkelse

NAVs nylig gjennomførte bedriftsundersøkelse viser at over 28 prosent av bedriftene i fylket forventer økt sysselsetting i år, mens kun 9 prosent forventer en nedgang i sysselsettingen.  Sørtrønderske bedrifter er langt mer optimistiske enn i landet for øvrig hvor kun hver femte bedrift tror at sysselsettingen vil øke. Kun i Oslo er optimismen høyere. - Selv om det er en liten økning i ledigheten, er bedriftene i fylket fortsatt optimistiske med tanke på økt sysselsetting. Andelen bedrifter som forventer økning i sysselsettingen er på samme nivå som i 2013. Samtidig vi ser at forskjellene mellom næringene er stor. Informasjon og kommunikasjon er næringen med størst forventet vekst, videre ser vi at forventningene er gode innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting samt deler av industrien. Innen offentlig sektor er forventningene små om vekst i sysselsettingen. Det er gjerne innen næringer som vokser at rekrutteringsproblemene er størst. Hver tredje bedrift innen bygg og anlegg har ikke fått tak i kvalifisert arbeidskraft og spesielt gjelder dette elektrikere, montører og ingeniører, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Lavest ledighet i Åfjord

I mai er ledigheten lavest i Åfjord. Kun 1,2 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i kommunen. Samme måned sank ledigheten mest i Hitra, som nå har en ledighet på 1,7 prosent. Åtte kommuner i fylket har en ledighet under 2 prosent. I mai måned finner vi den høyeste ledigheten i Rissa med 4,1 prosent. Her økte ledigheten med 108 prosent fra samme måned i fjor. Ledigheten økte mest i Roan, men kommunen har likevel lav ledighet med kun 1,4 prosent av arbeidsstyrken uten jobb.  I Trondheim er det nå 2 476 personer som er helt uten arbeid, det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Trondheim ligger dermed litt over snittet for fylket. Det er 295 flere uten jobb i Trondheim i mai, enn i tilsvarende måned i fjor.

- Det er interessant å se at arbeidsledigheten er stabil i hele Trøndelag. Selbu ligger helt på gjennomsnittet med 2,4% og 50 personer registrert som arbeidsledige. Det betyr at økning av arbeidskraft må komme utenfra! Det sier daglig leder i Selbu Næringsforum, Rolf Kulseth i en kommentar til Nea Radio.

- Det betyr også at Selbu har behov for å vise at vi som bokommune må ligge på topp i tilgjengelighet for bolig- boligtomt, skoletilbud, kultur og fritidstilbud og arbeidsplasser, sier Kulseth.