Varden 4H har besluttet å arrangere fylkesleir på Årsøya i Selbu 27. til 30. juni 2019

- Det at Selbu Teaterforum endret dato på Selbumartnan til samme helg skapte for oss i Varden 4H store problemer. Derimot har vi den senere tiden fått mye støtte der både lag og organisasjoner samt enkeltpersoner har gitt oss signaler på at de heller vil støtte en 4H leir, kontra å være på dugnad på Selbumartnan, sier leder i hovedkomiteen foran 4Hs fylkesleir i 2019, Geir Olav Reinås.

- Varden 4H trenger mange frivillige for å få gjennomført en leir for ca 600 barn og unge. Vårt håp er at lag og organisasjoner som stiller med mannskap under Selbumartnan kan unnvære de foresatte som blir berørt av leiren. Vi må også endre litt på konseptet på neste års fylkesleir. Det blir reduksjon både på antall aktiviteter og på antall turer. Sist vi arrangerte leir i 2017 var over 300 personer involvert. Vi vil nok få problemer med det antallet i 2019, så da må vi endre litt på hvordan leiren gjennomføres. Vi gleder oss til ny 4H leir i Selbu, avslutter Reinås.