De fleste lokalradioene i Norge har tillatelse til å sende på FM ut 2021. Dette gjelder ikke for de store byene, der det bare er nisjeradioer som har tillatelse til å sende på FM.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet og til dels Høyre vil la lokalradioene vente til 2031 med å skifte fra FM til DAB. Det vil ikke Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Trond Giske. Han avviser Senterpartiets forslag om 13 nye år med FM-radio.

– Å kjøre dobbel teknologi i nærmest ubegrenset tid ser jeg ikke som hensiktsmessig, sier Trond Giske, til Dagens Næringsliv.

Heidi Greni er en av politikerne som fremmet forslaget om å forlenge konsesjonen til 2031. Hun er skuffet over Giskes utspill.

– Hvis DAB er en så fantastisk som enkelte sier, så skulle det ikke være nødvendig å bruke tvang for få aktører over på plattformen. Bare det at man er nødt til å tvinge lokalradioer over på plattformen viser det at dette ikke fungerer godt nok, sier hun:

- Sier ikke nei

Til Nea Radio sier Trond Giske at Arbeiderpartiet ikke sier nei til en forlengelse ut over 2021, men at de ikke kommer til å stemme for et benkeforslag i Stortinget like før regjeringa legger fram en stortingsmelding om mediepolitikken.

- Det er ikke verre enn det, sier Giske til Nea Radio.