Koronautbruddet gjør at regjeringa nå velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. Departementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen. Det samme vil gis for elevene på 10. trinn.

– Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så har vi ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

LØSNINGSORIENTERTE: Norske lærere er flinke til å spille hverandre gode, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Statsministerens kontor

– Imponert over lærere og elever

For å få vitnemål må alle ha fullført opplæringen og bestått fagene. Det er en forutsetning at alle elever skal få et opplæringstilbud mens de er hjemme, slik at lærerne får et godt grunnlag for å vurdere elevenes innsats.

– Jeg er imponert over hvordan både lærerne og elever har kastet seg rundt for å holde skolehverdagen i gang selv om skolebyggene er stengt. Jeg er blitt kontaktet av flere lærere som forteller om hvor godt og selvstendig elevene jobber, selv om skoledagen er veldig annerledes. Nå er det viktig for meg å gjøre det enklest mulig for lærerne og elevene, derfor flytter vi fokuset fra eksamen over på undervisningen og opplæringen for elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Å sikre vitnemål for alle er avgjørende for å få hele utdanningssystemet til å fungere normalt igjen fra høsten. Det betyr at de elevene som nå går siste året på videregående får en mulighet til å søke seg inn i høyere utdanning, og at elevene på tiende får et vitnemål de kan bruke til å søke seg inn på videregående.

GYMSALER: Store gymsaler er en dårlig løsning i disse korona-tider. Foto: Hilde Rømo Fresvig

Umulig med store gymsal-eksamener

Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen.

Jobber med egne løsninger for privatister og lærlinger

Av de nesten 500 000 eksamens-påmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er ca. 100 000 påmeldinger til privatisteksamen For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.