Det er en kjensgjerning at penger er en smittekilde og koronasituasjonen gjør nå at RørosBanken velger å stenger dørene for publikum.

Dette betyr at så langt det lar seg gjøre, vil det ikke være fysiske møter de to neste ukene. Møter kan derimot avholdes på telefon, Skype eller lignende. Dette betyr også at drop-in møter i banken avsluttes for en periode.

Fra mandag blir det heller ikke kontanthåndtering fra kasse, noe som betyr at kundene må benytte automatsonen for innskudd og uttak.

Samfunnsansvar

– Alt vi nå gjør er for å hindre smitte. Vi har mange kunder som ikke vil tåle å bli smittet og det er vårt samfunnsansvar å bidra slik at regjeringens pålegg og anmodninger etterleves, skriver banken på sine facsbooksider søndag.

– Vi gjør dette både for å hindre at kunder blir smittet, men også for å verne våre ansatte, sier banksjef Even Kokkvoll til Nea Radio.

For alle som trenger kontanter, så er minibanken stedet man hever dette. Kokkvoll sier både lokalet og selve bankterminalen blir vasket godt flere ganger i døgnet.

Ellers er det telefonisk kontakt eller bruk av nettbank som er måten kunder kan holde kontakt med banken på den neste tiden.

– Vi er alle på jobb, enten på hjemmekontor eller i banken, sier Kokkvoll.

Alle får hjelp

Når det kommer til eldre og folk som ikke er særlig bevandret i den digitale verden, så lover banksjefen at alle skal få hjelp. Ser vi noen stå i gangen og ikke mestrer det å ta ut penger i minibanken, så vil vi hjelpe, sier han.

Han råder kunder som blir permiterte eller på annen måte får endret inntektsgrunnlaget sitt om å ringe på banken. Det er flere grep som kan gjøres, sier han.

Banken står klare til å gi råd og kan sette inn konkrete tiltak som avdragsfri periode på lånet, betalingsfrie måneder, kortsiktige lån/kreditter og bistand i forbindelse med problemer med selge bolig og andre utfordringer som oppstår.

– Ta kontakt, sier Kokkvoll og mener at det er mange individuelle elementer rundt hvert tilfelle.

Buffere

Han sier banken er godt rustet for situasjonen som nå har oppstått og sier det finnes både sentrale tiltak og at banken har opparbeidet buffere som tar unna for trøkket som kan oppstå.

Han er usikker på om styringsrenta som nå blir satt ned, får umiddelbare konsekvenser for RørosBanken sine kunder.

– Her er det mange momenter som spiller inn og vi må se an situasjonen. Men jeg ser ingen umiddelbar renteendring nei, sier Kokkvoll.