Rørosordfører Isak Veierud Busch må tilbake i karantene. Årsaken er Helsedirektoratets bestemmelser som ble presentert av regjeringen i dag torsdag 12. mars.

Dette til tross for at ordføreren har testet negativt for korona-virus og var torsdag tilbake i ordinært virke.

Han må i henhold til bestemmelsene være i karantene i 14 dager fra den dagen han kom hjem. Det betyr at han vil være tilbake tidligst mandag 23. mars.

I karanteneperioden vil varaordfører Christian Elgaaen være fungerende ordfører og være til stede på de arenaer som kreves. Busch vil ha hjemmekontor, og være tilgjengelig på epost og telefon.

Ordføreren har skrevet et åpent brev til innbyggerne i Røros kommune der han blant annet bekrefter at han har fått den nedslående meldingen om at han må tilbake i mitt «eksil» til tross for negativ avlagt korona-test.

– Karantenereglene er strenge og må følges, skriver han i brevet som han ber lokalpressen offentliggjøre.

– Dersom jeg kan bistå med hva som helst den neste tiden må dere ikke nøle med å ta kontakt. Jeg er tilgjengelig 24/7, selv om jeg er forhindret fra å møte noen fysisk. Tusen takk til dere for den viktige jobben dere gjør med å formidle viktig informasjon ut til innbyggerne våre. Dere gjør en ekstremt viktig jobb i en krevende situasjon, skriver han.

Her er brevet i sin helhet:

Gode innbyggere i Røros kommune. Den siste uken har spredningen av korona-viruset hatt en enorm fart i Norge og Europa for øvrig.

Det er nå satt inn sterke tiltak som uunngåelig griper inn i hverdagen vår og livene våre.

Gjennom de neste ukene vil vi settes på prøve, og jeg vil på det sterkeste oppfordre oss alle sammen til å utvise tålmodighet og solidaritet i en situasjon som Norge ikke har stått ovenfor tidligere i fredstid.

Tiltakene som iverksettes vil ha best effekt dersom alle følger de fullt og helt.

Selv har jeg akkurat fått beskjed om at jeg må returnere til karantene, som følge av de nye reglene for folk som har vært på utenlandsreise de siste ukene.

Dette til tross for at jeg har blitt testet, og fått et resultat som viste at jeg ikke er smittet.

Så strengt er altså regelverket, og det er det en grunn til. Noen mener at samfunnet nå overreagerer i møtet med dette viruset. For mange kan kanskje en smitte føre til et sykdomsforløp man tåler, men for andre og mer utsatte kan sykdommen være fatal.

I kveld har vi fått bekreftet det første dødsfallet i Norge som følge av koronaviruset.

Vi har alle sammen noen vi bryr oss om i kategorien sårbar og utsatt, og må gjøre det vi kan for ikke å utsette de for fare. Strenge tiltak som begrenser menneskelig kontakt, har dokumentert effekt.

I Kina og Singapore har spredningen flatet ut, og man er der i ferd med å vende tilbake til en normalsituasjon. Det er viktig å se noe positivt i enhver situasjon.

Det må en enorm samfunns-dugnad til for å stoppe spredningen av dette viruset. Hver og en av oss er nødt til å ta våre forhåndsregler i hverdagen, og rette oss etter de klare råd og anbefalinger våre helsemyndigheter gir oss.

Det vil innebære at vi må sette fellesskapets beste foran våre egne behov og ønsker. Dette løser vi ikke på egen hånd. Vi må gjøre denne jobben sammen!

Jeg ber dere tenke dere nøye om før dere deltar på ulike tilstelninger som omfatter mange personer. Viruset sprer seg med en svært stor hastighet, og vi er nødt til å ta dette på høyeste alvor.

Denne saken opptar oss alle. Vi snakker sammen rundt middagsbord og med hverandre.

Det er mange som er redde nå.

Det er viktig at vi tar oss tid til å snakke sammen, og særlig med de minste.

Mange barn blir naturlig nok engstelig når de ser hvordan vi voksne reagerer i disse dager. For mange bedrifter skaper denne situasjonen stor usikkerhet og store økonomiske utfordringer.

Jeg vet med sikkerhet at det allerede nå jobbes intenst på stortingets kontorer med ekstraordinære tiltakspakker for å begrene økonomiske skadevirkninger.

Jeg vil henstille på det sterkeste til å «bruke huggu» i denne situasjonen.

Situasjonen er under kontinuerlig endring og det er viktig å holde seg oppdatert på all ny informasjon etter beste evne. Ikke oppsøk folkemengder med mindre du må, og vær nøye med hygienen.

Lytt til rådene fra medisinerne våre og vis solidaritet med dine medmennesker. Nå er det tiden for å trå til for hverandre!

Vi må holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Vi har ingen å miste!