Ved helsesenteret i Ålen har de nå gjort klar en egen korona-avdeling med fem rom i tilfelle beboere ved sykehjemmet blir smittet.

Byggingen av den nye demensavdelingen har frigjort andre deler av bygget, og det er disse lokalene som nå er klartgjort for eventuelle virusrammede pasienter.

Enhetsleder for pleie og omsorg, Ann Mari Grønli, sier dette er for å være forberedt i tilfelle smitte skulle oppstå blant eldre i kommunen.

– Hovedmålet er å begrense smitte, både blantpasienter og ansatte. Vi ønsker jo ikke å få smitte inn på sykehjemmet, sier hun.

Tilbudet er først og fremst for pasienter som til daglig ivaretas av pleie og omsorgstjenetsten - enten via hjemmetjenesten eller sykehjemmet.

Avdelingsleder Siv Anita Kværnes sier at per i dag så har ingen ved sykehjemmet påvist smitte, men om det skulle skje, så finnes det gode prosedyrer for hva som skal gjøres. Hun mener de ansatte er godt forberedt i tilfelle viruset skulle dukke opp.

Ordfører Arve Hitterdal er stolt over hva de ansatte i helseetaten har fått til i de lokalene, som om ikke lenge, skal bli det nye rådhuset i Holtålen.

Hør intervju her: