Hittil i år har Bane NOR fått flere urovekkende meldinger fra togførere der det er svært nære på at en eller flere sportsfiskere i sporet blir påkjørt av toget.

Her er noen eksempler i juli på ulovlig ferdsel i sporet:

- Søndag 14. juli: Tog 417 melder om en fisker som gikk midt i sporet ca km 483,500. Kom seg akkurat unna toget.

- Mandag 8. juli: Fører i tog 419 melder at to personer gikk i sporet med ryggen mot toget ved km 472,5 mellom Haltdalen og Singsås. Fører aktiverte nødbrems og ga signal "tog kommer". Personene gikk ut av sporet, og fører opplyser at toget ikke hadde rukket å stoppe foran personene. Togleder ble varslet.

- Mandag 1. juli: Tog 419 melder om en fisker som gikk midt i sporet ved km 475,3 mellom Singsås - Haltdalen. Toget fløytet endel før personen ble observert, og også da fører oppdaget personen. Personen kom seg ut av sporet, men virket ikke å bry seg om toget.

- Vet ikke?

Bane Nor har ved flere anledninger snakket med fiskere langs Gaula, og noen gir uttrykk for at de ikke vet at det er ulovlig å gå i sporet.

- Det er ulovlig og livsfarlig! Når jernbanen ligger mellom elv og vei, MÅ en krysse rett over en planovergang eller der det er godkjent kryssingsrett. Toget kommer stille, og det høres ikke når elva suser. Det er både arbeidstog og godstog som trafikkerer i tillegg til de ordinære togene, så du skal aldri være sikker på når det kommer et tog, sier Torstein Rognes, daglig leder i Gaula Elveeierlag og Gaula Fiskeforvaltning.

Han gir følgende enkle råd

· Ikke gå i jernbanesporet.

· Kryss jernbanen der det er planoverganger eller godkjent kryssingsrett.

· Stopp, se og lytt ved kryssing av spor.

· Ta vare på egen sikkerhet.

- Vi har ingen å miste, så vi ber om at dere tar dette på alvor og tar vare på egen sikkerhet, skriver Torstein Rognes på nettsida til Gaula Elveeierlag.