Forslaget gjelder en ordning som gir alle ansatte muligheten til å kjøpe seg el-sykkel på rentefri avbetaling og bli trukket kr 400,- i måneden for å få sykkelen til odel og eie.

– Det er vedtatt at Stjørdal skal ha en klar miljø-profil og man har budsjett for å bygge ut flere sykkelveier. Derfor mener vi i MDG at det vil være fint med et slikt initiativ, sier Tommy Reinås.

Saken fortsetter under lydklippet

Utredes

Saken blir tatt opp som en interpellasjon i det første kommunestyret i september.

– Vi håper på medhold i forslaget og dersom vi får det, så går saken videre til rådmannen for utredning. Dermed kan vi ha en ordning på plass i løpet av 2. halvår i år, eller senest til våren, mener Reinås.

Erstatte bil?

Reinås mener at el-sykkelen til en viss grad kan erstatte bruken av bil.

– Det vil jeg definitivt si, sier Reinås som selv gikk til innkjøp av el-sykkel for få måneder siden.

– Det å bruke el-sykkel gjør det absolutt mer attraktivt å sykle for mange. Det er ikke det at du ikke må bruke kroppen, for det må du, men det gjør det litt enklere i de bratteste bakkene, mener han.