Dette er svært gledelig og bidrar til at flere nyttige skogveger kan realiseres. Dette er viktig for den enkelte skogeier som får enklere tilgang til skogen, men også viktig for trøndersk skogindustri som har stort behov for lokalt virke.

Ekstra

Fylkesmannen fikk i januar 2018 en tildeling på 16 mill. kr. Med årets store interesse for å bygge og oppgradere skogsveger ble tildelingen i januar alt for liten. Den opprinnelige tildelingen ble i stor grad brukt opp første halvår. Det vil etter ekstratildelinge fortsatt være behov for ytterligere midler, men med ekstratildelingen kan vi bidra med å få realisert de beste søknadene som kommer inn. Dette vil komme skogbruket og skognæringa til gode både på lang og kort sikt.