Tall fra NAV viser at ledighetstallene i Trøndelag fremdeles synker.

– Reiseliv og transport er fortsatt utsatte bransjer. Der øker tallet på helt ledige like mye som nedgangen i delvis ledige. Men ser man på øvrige yrkesgrupper er tendensen positiv, og totalt har tallet på arbeidssøkere gått ned, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag.

Helt ledige øker i denne perioden med 27 personer, og 7 349 personer (3,0 prosent) er nå registrert som helt ledige i Trøndelag. 5 362 personer (2,2 prosent) er nå registrert som delvis ledig, og det er en nedgang på 462 personer siden uke 12.

Arbeidssøkere i tiltak er nå 1 160 personer (0,5 prosent). Det er en økning på 54 personer siden før påsken.

Flere kvinner og færre menn helt ledige

Antall helt ledige øker i aldersgruppene under 30 år (+53) og for de eldste over 60 år (+5). Det er en nedgang i antall helt ledige menn (-106) Blant kvinner er det en økning i antall helt ledige (+133).

Antall delvis ledige synker i alle aldersgrupper både for kvinner og menn.

Bedring i bygg, anlegg og industri

Antallet helt ledige øker innenfor reiseliv og transport med 207 personer, og her er det nå 1 473 helt ledige. Bygg/anlegg og industriarbeid er to yrkesgruppene som opplever størst nedgang i tallet på helt ledige (-87 og –50).

Antallet delvis ledige faller mest innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport (-205), serviceyrker og annet arbeid (-49), bygg og anlegg (-41), butikk- og salgsarbeid (-41).

De tre siste ukene har 402 registrert seg som arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse oppgir 39 prosent at de er eller kommer til å bli permittert. 22 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben.

Færre permitterte

Antallet permitterte er til sammen 4 812 personer (2 167 helt ledige, 2643 delvis ledige), det er 53 færre enn i uke 12.