Nei, det er ikke ofte lokale kommunestyrerepresentanter blir gjenstand for en grundigere sjekk av jobben de gjør i folkevalgte organ. Det skjedde mandag kveld da fire elever fra Selbu videregående skole fulgte interpellasjonen og debatten i kommunestyret.

I elevenes retoriske analyse inngikk vurdering av både kroppsspåk og hvordan representantene ordla seg, forteller lærer Tove Trondsethås Bjerken.

Du hørte lærer Tove Trondsethås Bjerken og VG1-elevene Lovise Heggem Sandvik, Maria Kulseth, Dina Berg Solli og Sigrid Motrøen Øhlén.