Bergebakken arbeidet fram til mars i fjor i Destinasjon Røros, blant annet som utviklingssjef. Nå skal hun bidra til å trekke turister til Namdalen.

Langsiktig finansieringen er nå på plass og en stor milepæl er nådd for reiselivssatsingen i Namdalen og destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA.

Utviklingsprosjekt

– Visit Namdalen har gjennom flere år vært finansiert som et utviklingsprosjekt med uforutsigbare inntekter og ingen fast ansatte. Gjennom det siste året er det sammen med kommunene og reiselivsaktørene blitt jobbet frem en ny forretningsmodell som skal bidra til et mer robust selskap og forutsigbar økonomi slik at man kan få fortsette utvikling av Namdalen som reisemål. Nå har man all forutsetning til å markedsføre Namdalen og reiselivsbedriftene på en målrettet og systematisk måte, heter det i en pressemelding fra Visit Namdalen.

Det er nå klart at hele 11 av Namdalens 13 kommuner blir med på den nye forretningsmodellen. Med denne modellen kan selskapet nå kunne ansette inntil to årsverk fast.