Øyvind Håbrekke ble enstemmig og til rungende applaus valgt som toppkandidat til Trøndelag KrFs lister til stortingsvalget neste år.

Trøndelag KrF har vedtatt å stille like lister i både Nord- og Sør-Trøndelag valgkretser.

Slik er listen hos KrF.

Øyvind Håbrekke, Trondheim. Marie Lande Lindau, Namsos. Daniel Myhren Hovind, Melhus.