– Her har man prioritert å få en stabil og god jordmortjeneste som ivaretar kvinnehelsebehov og som gir forutsigbarhet, sier en fornøyd Ingvild Kjerkol.

Det er 3 fulltidsansatte på jobb på jordmorsenteret, her får du time innen en uke etter at du tar kontakt. Førstegangsfødende Amalie kan ikke få fullrost tilbudet nok: – Det er trygt og fint å ha en plass å bli fulgt opp og få snakket med noen på en annen måte enn fastlegen, de er så flinke her, de kan dette.

Hvordan oppleves det å få en person med seg under graviditeten? – Jeg er førstegangsfødende, og det er veldig skummelt, men her føles det trygt. Jordmødrene er alltid tilgjengelig, så det er kjempefint å være gravid på Stjørdal.

Det blir kalt Stjørdalsmodellen, for her har de mottatt ekstra styrkningsmidler fra Helsedirektoratet i to år. Dette er for å forsterke svangerskapsomsorgen.

Unikt tilbud

Hanne Kristin Øyås er jordmor og fagkoordinator ved jordmortjenesten på Stjørdal og jordmødrene også drar på tidlig hjemmebesøk til alle nyfødt, helst 1-3 dager etter at de er kommet hjem. – Effekten er at vi fanger opp depresjoner, blødning, plager, rifter, vi driver med ammeveilieng. Og vi har sendt barn tilbake til sykehuset om de har vært for gule.

Foto: Knut Inge Seem

10 prosent av tiden brukes også på helsestasjon for ungdom hvor de kan komme med tidlig prevensjonsveiledning og i andre enden av skalaen, komme i kontakt med gravide tenåringer og veillede rundt abort.

Det er midler fra ditt departement, Kjerkol, hva tenker du om det?– Det er godt å høre at de midlene kommer til god anvendelse. Da jeg fikk barn her for 20 år siden, var det et halvt årsverk her, nå er det 3, og det skaper en trygg ramme med et fast tilbud som alle har tilgang til, sier en stolt helseminister.