Øvelsen er planlagt med tanke på at alle nødetater deltar. I tillegg skal tollvesenet og ansatte ved Røros lufthavn delta som observatører, sier Utrykningsleder Magne Kolstad på Avinor Røros lufthavn til Fjell-ljom.

Folk kan forvente trafikk av beredskapskjøretøy, men i utgangspunktet ønsker de ikke noe publikum til øvelsen. Kolstad vil derfor bare informere om at øvelsen finner sted i Røros-området.

Noe av hensikten med øvelsen er at nødetatene som deltar ikke vet hva de går til, slik at de ikke har mulighet til å planlegge hvordan de håndterer situasjonen. Det gjør det mer realistisk for situasjoner de kan komme opp i ute på oppdrag, sier Kolstad.