Formannskapet i Holtålen skal neste tirsdag ta opp igjen saken om å flytte Fias sitt returpunkt og gjenvinningsstasjon i Ålen sentrum til Eabakksaga ved Eidet.

I 2003 og 2005 ble det vedtatt å flytte gjenvinningsstasjonen til en mindre sjenerende plass - noe som skulle gjøres innen 2006. Ti år senere har ingenting skjedd.

Tidligere i høst skrev naboertil det nåværende returpunktet, ved Snoa i Ålen sentrum, et brev til kommunen der de ba om fortgang i saken.

Rådmann Marius Jermstad sa datil Nea Radio at disse planene av ulike årsaker ikke ble realisert og at det ikke var satt av penger på budsjettet til flytting. Han mente lokaliseringa av  returpunktet var veldig sentral og grei.

Nå har pipen fått en annen lyd og rådmannen innstiller på at flyttingen igangsettes og bevilger 800.000 kroner til prosjektet.

Les også:

http://www.nearadio.no/naboer-lei-av-returpunkt/

http://www.nearadio.no/ingen-planer-om-a-flytte-returpunkt-i-alen/