Torsdag kveld er det er klart for et nytt kommunestyremøte i Holtålen. Politikerne skal blant annet ta stilling til forprosjektet om bompengefinansiering av fv. 30.

Videre er tertialrapport, stadfesting av næringsplan og etablering av utleieboliger i Ålen sentrum på saklista.

Møtet starter klokken 1900 og overføres direkte på Nea Radio og på FjellTV.

Vi har sett på saklista sammen med ordfører Jan Håvard Refsethås. Han håper at også Holtålen nå går inn for forprosjektet til bompengefinansiering av fylkesvei 30: